501® Original

Từ khi được sáng chế ra vào năm 1873, Levi’s® 501® trở thành biểu tượng thể hiện cá tính bản thân và sự tự do, được mặc bởi tầng lớp thế hệ, định hình phong cách nhiều thập kỷ, phát triển theo thời gian và là biểu tượng văn hóa.

2016H2_501_LP_Orig_02