Hướng Dẫn Mua Hàng

Các bước mua hàng trên Đồ Hiệu US:

  • Tìm kiếm sản phẩm.
  • Chọn sản phẩm.
  • Kiểm tra thông tin sản phẩm.
  • Xác nhận giỏ hàng.
  • Nhập Địa chỉ, Tên, SĐT, Email.
  • Nhập thông tin giao hàng.
  • Chọn phương thức thanh toán.
  • Đặt hàng.
  • Nhận cuộc gọi thông báo xác nhận đơn hàng.

 

There are no products