Giảm đến 15% Khi Thanh Toán Bằng BITCOIN

Giảm đến 15% Khi Thanh Toán Bằng BITCOIN

Đồ Hiệu US chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

  • Giảm 15% khi thanh toán bằng Bitcoin
  • Giảm 5% khi thanh toán bằng các coin khác (ETH, BCH, BCC…)
  • Giá trị hàng hoá được quy về tỷ giá USD: 22.800 trước khi quy về Bitcoin.
  • Địa chỉ ví Bitcoin Đồ Hiệu US:

    17VZNZaNxnMkUQ4Sm3DWLGWiX6aWfe1f9c

Để rõ chi tiết hơn, xin liên hệ: 0908 961 999

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *