Giảm 10% sản phẩm Levi’s từ 15/8 đến 2/9/2017

Giảm 10% sản phẩm Levi’s từ 15/8 đến 2/9/2017

Từ ngày 15/8 đến 2/9/2017, Đồ Hiệu US giảm 10% tất cả sản phẩm hiệu LEVI’S, bao gồm cả hàng đang sale. Giá trên web là giá chưa giảm. Nhận được giảm giá khi thanh toán. Áp dụng toàn quốc.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *